ما تولد شما را سازماندهی می کنیم

ما رویدادهای شما را سازماندهی می کنیم

 

 

 

 

 

 

 

 

هماهنگی جشنها، کنفرانس‌ها، نمایشگاه‌ها

Grand Tour International بیش از یک آژانس مسافرتی ساده است، بلکه یک DMC (شرکت مدیریت مقصد) مستقر در شهر رم است.

ما سال‌هاست که با شور و شوق به برنامه‌ریزی و اجرای رویدادهای مختلف، چه خصوصی و چه تجاری، با طراحی سفارشی برای شما اختصاص داده‌ایم.

ما می‌توانیم هر خواسته‌ای را برآورده کنیم، از شام‌های مجلل برای مناسبت‌های مهم گرفته تا جشن‌های ویژه، جلسات و کنگره‌ها، پذیرایی‌ها، عروسی‌ها، سفرها و غیره.

به شور و تجربه ما اعتماد کنید، ما بهترین مکان‌ها را ارائه می‌دهیم و با دقت از نیازهای مشتریان خود پیروی می‌کنیم، با رعایت زمان‌بندی و توجه به جزئیات.

Loading...